Biznis školenia

Komplexný a strategický prístup ku globálnej diverzite a inklúzii je kľúčovým prvkom úspešnej globálnej manažérskej stratégie. Dnes už nestačí len mať rôznorodých pracovníkov, táto diverzita musí byť využitá pre vytvorenie konkurenčnej výhody.

Berlitz pomáha klientom aplikovať globálne relevantné stratégie a taktiky so zámerom vytvoriť kultúry vysokej výkonnosti a inklúzie.

Berlitz ponuky Business a líderstvo charakterizuje:
• inkluzívny prístup k líderstvu
• solídny rámec konceptov, nástrojov a programov
• flexibilné, merateľné a globálne relevantné riešenia pre klientov kdekoľvek na svete.

Berlitz riešenia umožňujú klientom:
• riadiť organizačné zmeny prostredníctvom konzistentnej komunikácie kľúčových faktorov diverzity a inklúzie prostredníctvom organizovaných workshopov a coachingu
• preveriť stratégiu a taktiky prostredníctvom porovnávania so štandardmi diverzity a inklúzie najlepšími vo svojej triede
• ako organizácii, tak aj lídrom ako jednotlivcom nadobudnúť zručnosti pre využívanie diverzity ako svojej konkurenčnej výhody v globálnom kontexte
• konštruktívne objavovať súvislosti a tendencie jednotlivých rámcov v procese nadobúdania kľúčových zručností inkluzívneho správania v globálne diverzifikovanom prostredí
• vychovávať lídrov, ktorí majú sústavný úspech v globálne inkluzívnej organizácii
• využiť a maximalizovať vplyv stratégií pre globálne talenty na diverzitu všade na svete
• vytvoriť a zaviesť globálne relevantnú stratégiu pre diverzitu a inklúziu
• využiť postrehy získané na jednotlivých úrovniach chápania Vašej organizácie a vďaka jej vystaveniu témam a zručnostiam globálnej diverzity a inklúzie prostredníctvom flexibilných prieskumných nástrojov