BVC - firemné vzdelávanie

FLEXIBILNÁ VÝUČBA NIELEN V KANCELÁRII!

Motivujte svojich zamestnancov a manažérov k vyšším výkonom. Online jazykové kurzy sú obľúbený a efektívny spôsob výučby cudzieho jazyka. Samotná výučba prebieha v tzv. virtuálnej triede, v ktorej sa vo vopred dohodnutom čase spojí lektor Berlitz so zamestnancami.


Výhody virtuálnej - online firemnej výučby:

• komunikácia s „native speaker“ iba v cudzom jazyku
• rýchle zlepšenie komunikačnýh schopností
• prispôsobenie sa špecializovanej slovnej zásoby z odvetvia podnikania
• benefit pre zamestnacov, z ktorého profituje aj firma
• časová a priestorová flexibilita - učíte kedy a kde chcete - úspora času
• podporné študijné materiály, napr. učebnice, audio CD
• presne definovaný obsah kurzu, kontrolu napredovania, záverečné testy úspešnosti
• priebežná kontrola pokroku, záverečné testy pre overenie celkového zlepšenia.


Kontaktujte nás: 
Radi odpovieme na Vaše otázky a pomžeme Vám s výberom najvhodnejšieho jazykového kurzu.
Navštívte nás osobne, alebo nás oslovte telefonicky či prostredníctvom kontaktného formulára.