• e-Berlitz online

e-Berlitz online

POHODLNÉ INTERAKTÍVNE VZDELÁVANIE Z PRÁCE, DOMOVA ČI NA CESTÁCH


Chcete sa napriek svojim pracovným a osobným povinnostiam naučiť nový jazyk pružne a bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate? Riešením je eBerlitz online.

Výhody online výučby:
• výučba cez internetu so živým lektorom - native speakrom
• výučba prebieha telefonicky / cez  Skype vo virtuálnej triede BVC - Berlitz Virtual Classroom
• podporný učebný materiál ako knihy a audio CD
• možnosť nahrávania, ktorá umožní opakovanie lekcií kedykoľvek
• stanovený prehľad, kontrola pokroku a záverečné testy, ktorými si môžete zmerať úspech
• súvislá náväznosť s cieľom systematicky sa zlepšovať
• hodnotiaci test Berlitz úroveň/CEF zdarma
• úvodný modul pre oboznámenie sa so spôsobom, akým BVC funguje.

Široký výber jazykov:
Vďaka sieti jazykových škôl Berlitz po celom svete môžete vo virtuálnej triede študovať s native speakrom až 40 cudzích jazykov. Na výber sú obľúbené jazyky angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúžstina, ruština, ale aj menej používané ako japončtina, čínština, bulharčina, fínština, arabčina a iné.


Ponuka eBerliz online kurzov:

 

Berlitz virtual classroom - individuálne

  • flexibilita, interaktivita - to je Berlitz Virtual Classroom
  • kurzy naživo prostredníctvom internetu
  • kdekoľvek sú zamestnanci online: Prihlásite sa na sieť BVC vo vopred dohodnutých termínoch.

BVC - skupinová výučba

  • rýchly progres a zábavná interaktivita s ostatnými účastníkmi z rôznych krajín
  • kdekoľvek sa nachádzate, ak ste online, stačí sa prihlásiť na web stránku Berlitz Virtuálnej triedy v čase termínu vašej skupiny.

BVC - firemné vzdelávanie

  • motivujte svojich zamestnancov a manažérov k vyšším výkonom
  • on-line jazykové kurzy sú obľúbený a efektívny spôsob zlepšenia sa v komunikácii 
  • flexibilita miesta a času, 24 hodín denne / 7 dní v týždni.