ELS jazykové centrá

USA ALEBO VEĽKÁ BRITÁNIA?

Zogranizujeme Vám jazykový výlet do zvolenej destinácie. 

Pre koho sú určené?
• pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť po anglicky rýchlo a využiť výhody času stráveného v USA alebo vo Veľkej Británii
• cieľom môže byť univerzitný kurz, práca alebo jednoducho lepšie spoznávanie krajiny a ľudí
• flexibilná štruktúra programu, t.j. optimálne podmienky pre každého účastníka.|

Výhody:
• možnosť výberu z 30 miest v USA a Veľkej Británii,
• možnosť štúdia "celý deň",
• ubytovanie v univerzitných priestoroch alebo v jednom z našich centier,
• intenzívny program: napr. príprava na štúdium v USA,
• polointenzívny program: na intenzívne spoznanie jazyka a krajiny,
• program pre profesionálov: rýchlejší úspech vo výučbe v univerzitnom priestore v USA,

Konzultácia a hodnotiaci test:
Radi vám odpovieme na vaše otázky počas osobnej konzultácie. Vy, samozrejme, obdržíte hodnotiaci test Vašej aktuálnej jazykovej úrovne (Berlitz úroveň/CEF) zdarma.

Kontaktujte nás:
Tel. +421 2 6241 1344 alebo cez kontaktný formulár