Franchising

Berlitz Bratislava franšízové centrum je nezávisle vlastnení a prevádzkované.

Blue Elephant, s.r.o.
Tyršovo nábrežie 12
851 01 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.: + 421 2 6241 1344

Email: info@berlitzbratislava.sk  

Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 35928/B
V zastúpení: Mgr. Denisa Baranovičová - konateľ
IČO: 35 934 107
DIČ: 2022151175
IČ DPH: SK2022151175