Interkultulárne školenia

Aby ste mohli efektívne komunikovať v podnikaní na dnešnom globálnom trhu potrebujete chápať cudzie kultúry, ich hodnoty, každodenné kultúrne a podnikateľské zvyklosti a správne ich interpretovať. Pred viac než 15 rokmi Berlitz vyvinul interkulturálne školiace programy, aby tak doplnil svoje jazykové školenia. Odvtedy sa Berlitz vyvinul na jednu z vedúcich profesionálnych kultúrnych a konzultačných spoločností, ktorá poskytuje takéto školenia v celosvetovom meradle.

S 550 školiacimi strediskami vo viac než 70 krajinách Berlitz poskytuje celú škálu špeciálnych programov s obsahom najvyššej kvality a špičkovým štandardom. Sieť Berlitz zamestnancov, odborníkov, školiteľov a konzultantov zaručuje aktuálny a rýchly prístup ku všetkým dôležitým informáciám o Vašej cieľovej krajine.

S 300 konzultantami po celom svete má Berlitz jednu z najväčších sietí certifikovaných profesionálov v oblasti interkulturálnych školení.

Vynikajúca kvalifikácia Berlitz konzultantov vyplýva:
• roky skúseností z pobytu a práce v zahraničí
• rozsiahle školiace skúsenosti
• medzinárodné alebo interkulturálne štúdiá
• certifikácia prostredníctvom Berlitzu

Berlitz Konzultácie v oblasti kultúry vám ponúkajú aj výhody navyše:
• konzultačné služby pri plánovaní Vašich školiacich programov
• na mieru šitý obsah seminárov
• podpora po absolvovaní školenia
• analýza štýlov individuálnej komunikácie a správania účastníkov za pomoci Berlitz nástroja pre hodnotenie štýlu (BSAT)

Interkulturálne školenie je pre:
• firemné tímy/zamestnancov, ktorí pravidelne pracovne pôsobia v zahraničí
• expatriotov vyslaných do zahraničia
• coaching pre jednotlivcov
• medzinárodné tímy

Riešenia viac ako jazykové
• relevantné, reagujúce na okolnosti, nákladovo efektívne, s konkurenčnou výhodou
• motivujú riadiacich pracovníkov preukázať vyššiu efektívnosť a zodpovednosť v oblasti kultúry pri riadení medzinárodných zamestnancov a projektov a využiť kultúrnu kompetenciu pri maximalizovaní prínosu zamestnancov

Berlitz vám umožní:
• zostaviť súdržné a produktívne medzinárodné reálne či virtuálne tímy
• rozvinúť kľúčové zručnosti budovania vzťahov u zamestnancov
• poskytnúť podporu pri adaptácii rodiny zamestnanca
• dodať okamžité, dostupné školenia prostredníctvom našich online programov


Rozhodujúcou úlohou efektívneho globálneho riadiaceho pracovníka je priama interaktivita na týchto troch kľúčových kultúrnych rozhraniach: jednotlivec, organizácia a kultúra daného národa. Všetky Berlitz konzultačné programy pre oblasť kultúry sa týmto venujú ROZHRANIE MULTIKULTÚRNEJ A GLOBÁLNEJ KOMPETENCIE A LÍDERSTVA.