Online Skype kurz

FLEXIBILITA, NEZÁVISLOSŤ NA MIESTE KONANIA A SÚČASNE OSOBNÝ KONTAKT S LEKTOROM!


Online jazykové kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých. Jazyková výučba prebieha prostredníctvom Skype alebo priamej telefonickej linky. Váš lektor, native speaker, vám zavolá kedykoľvek a kamkoľvek si určíte.


Ponuka Skype výučby zahŕňa:
• výber z 5 jazykov: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina
• interaktívny rezervačný systém prístupný 24/7
• moderný softvér, ktorý vám umožní nájsť si lektora podľa vašich potrieb
• 30-minútové vyučovacie hodiny s nahratými situáciami, zameranými na vašu prácu
• virtuálnu tabuľu, ktorú môžu lektori a študenti využiť na komunikáciu počas výučby
• možnosť rezervácie neodkladných vyučovacích hodín pre rýchlu pomoc pri príprave prezentácie, porady alebo inej situácie v cudzom jazyku
• spätná väzba formou hodnotenia po každej absolvovanej vyučovacej hodine spolu s plánom nasledujúceho telefonického hovoru
• hodnotiaci test zdarma, ktorý určí vašu súčasnú jazykovú úroveň a tej prispôsobí náplň jednotlivých vyučovacích hodín

Aktuálna ponuka Skype výučby:
• 10 telefonických 30-min. vyučovacích hodín
• lektor native speaker
• cena po zľave: 140€ bez DPH = 168€ s DPH

Konzultácia a poradenstvo:
Máte záujem o viac infomácií alebo bezplatnú ukážkovú vyučovaciu hodinu? 

Kontaktuje nás:
Katarína Boskovičová
+421 910 808 101
boskovicova@berlitzbratislava.sk