BBC 5, Blok B, Plynárenská 7, 821 09 Bratislava
+421 (0)901 704 050

Medzinárodné Kids&Teens pobyty

MEDZINÁRODNÉ BERLITZ TÁBORY


ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA, FRANCÚZŠTINA

KRAJINY: Anglicko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko a iné

  • pre deti od 7 do 17 rokov
  • študenti sú rozdelení podľa jazykovej úrovne
  • výučba v malých skupinách od 8 do 12 detí
  • spolu 20 vyučovacích hodín cudzieho jazyka
  • výučbové metódy: rozhovory, role plays, prezentácie, projekty súvisiace s témami…
  • poobedňajší a večerný program v cieľovom jazyku
  • kvalifikovaní native lektori
  • Berlitz certifikát na konci jazykového pobytu

Pozrite si našu brožúru.

Berlitz Medzinárodné tábory – brožúra 2020

Kontaktná osoba:
Johana Hermannová, Tel.: +421 904 845 374, e-mail: hermannova@berlitzbratislava.sk