BBC 5, Blok B, Plynárenská 7, 821 09 Bratislava
+421 (0)901 704 050

ELS jazykové centrá

Jazykové centrá ELS

USA ALEBO VEĽKÁ BRITÁNIA?

Zorganizujeme vám jazykový výlet do vybranej destinácie.

Výhody kurzu

• rýchlo sa zdokonalíte v angličtine a spoznáte reálie USA a Veľkej Británie
• cieľom môže byť univerzitný kurz, práca alebo len spoznávanie krajiny a ľudí
• flexibilná štruktúra programu, optimálne podmienky pre každého účastníka
• ubytovanie v univerzitných priestoroch alebo v jednom z našich centier
• možnosť výberu z 30 miest v USA a Veľkej Británii
• možnosť celodenného štúdia
• intenzívny program: napr. príprava na štúdium v USA
• polointenzívny program: spoznávanie jazyka a krajiny
• program pre profesionálov: rýchlejšie napredovanie vo výučbe v univerzitnom priestore v USA

Konzultácia a hodnotiaci test
Radi vám odpovieme na vaše otázky a zdarma otestujeme vašu jazykovú  úroveň.

Kontaktujte nás
Tel. +421 2 6241 1344 alebo cez kontaktný formulár