BBC 5, Blok B, Plynárenská 7, 821 09 Bratislava
+421 (0)901 704 050

Skype telefonické hodiny

Skype telefonické hodiny

FLEXIBILITA, NEZÁVISLOSŤ A ZÁROVEŇ OSOBNÝ KONTAKT S LEKTOROM!

Online jazykové kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých. Jazyková výučba prebieha prostredníctvom Skype alebo priamej telefonickej linky. Váš lektor, native speaker, vám zavolá kedykoľvek a kamkoľvek si určíte.

Výhody kurzu

• výber z 5 jazykov: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina
• interaktívny rezervačný systém prístupný 24/7
• moderný softvér, ktorý vám umožní nájsť si lektora podľa vašich potrieb
• 30-minútové vyučovacie hodiny s nahratými situáciami, zameranými na vašu prácu
• virtuálna tabuľa, ktorú môžu lektori a študenti využiť na komunikáciu počas výučby
• možnosť rezervácie neodkladných vyučovacích hodín pre rýchlu pomoc pri príprave prezentácie, porady alebo inej situácie v cudzom jazyku
• spätná väzba formou hodnotenia po každej vyučovacej hodine spolu s plánom nasledujúceho telefonického hovoru
• hodnotiaci test zdarma, ktorý určí vašu súčasnú jazykovú úroveň a tej prispôsobí náplň jednotlivých vyučovacích hodín

Aktuálna ponuka

10 telefonických 30-minútových vyučovacích hodín
• lektor native speaker

 

Konzultácia a poradenstvo

Máte záujem o viac infomácií alebo bezplatnú ukážkovú vyučovaciu hodinu?

Kontaktná osoba:
Katarína Boskovičová, Tel.: +421 910 808 101, e-mail: boskovicova@berlitzbratislava.sk