BBC 5, Blok B, Plynárenská 7, 821 09 Bratislava
+421 (0)901 704 050

Skupinová výučba online

Online výučba v zahraničných skupinkách 3-10 osôb.

Jazykové kurzy vedené zahraničným Berlitz lektorom poskytujú skutočne jedinečný vzdelávací zážitok začlenením živých kurzov
do online učebných osnov. 
Naše online jazykové skupiny kombinujú inovatívne a osvedčené techniky výučby jazykov  s moderným prispôsobiteľným online vzdelávacím portálom, ktorý umožňuje každému študentovi vyťažiť z jeho kurzu maximum. Skupiny sú malé, majú 3 až 10 účastníkov a umožňujú maximálny čas na komunikáciu. Sú vedené renomovanou Berlitz metódou, ktorá je prvou známou priamou (direct) vyučovacou metódou, a ktorá sa ukázala ako najrýchlejšia dostupná metóda výučby jazykov, vedená v cieľovom jazyku. Dĺžka kurzov je 10-20 týžňov.

Učiť sa nový jazyk online nebolo nikdy jednoduchšie.