Dospelí > Učebný materiál

Učebný materiál

Digitálne učebné materiály sú nové, moderné a interaktívne – vypracované podľa Berlitz metódy. Môžete ich používať na rôznych elektronických zariadeniach (tablet, telefón, počítač, Apple, Android). Majú automatickú korekciu správnych odpovedí a súčasťou sú audio nahrávky a interaktívne cvičenia.

Vyberte si učebný materiál:

berlitzbratislava.sk