Dospelí > Úplné ponorenie a intenzívne kurzy

Kurz Úplné ponorenie® bol vyvinutý v spolupráci s Institute of Psychology na McGill University Montreal v Kanade tak, aby ste z výučby vyťažili maximum. Počas 3 dní sa vám bude venovať tím native speakerov a slovenských lektorov. V priebehu 3 dní sa vám zlepší jazyková úroveň o polovicu. Pri pokračovaní na druhú časť s maximálnym prerušením 7 dní vám garantujeme zlepšenie o celú jazykovú úroveň. Dôkazom bude vstupný a záverečný test.

JAZYKY: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a slovenčina.

  • denne 10 vyuč. hodín, 3 dni, spolu 30 vyučovacích hodín
  • 2-3 lektori native/slovenskí
  • celý deň počúvate a používate nový jazyk, hovoríte min. 50 % času
  • pre všetky Berlitz úrovne a začiatočníkov
  • trvanie každej časti kurzu: 3 dni, 9:30 - 18:00, spolu 2 časti
  • pri pokračovaní na druhú časť kurzu je doporučené prerušenie pregarantovanie dosiahnutia stanovenej jazykovej úrovne
  • celkom 60 VH
  • kurz je vhodný aj pre tínedžerov od 15 rokov

Pozrite si ponuku našich kurzov:

berlitzbratislava.sk