Tyršovo nábrežie 12, 851 01, Bratislava
+421 (0)2 6241 1344

Letná jazyková škola v Berlitz Bratislava

Detské jazykové kurzy v Bratislave.

Ráno v Berlitz Bratislava je počas letnej školy ako, keď sa stretnú najlepší kamaráti po dlhej dobe a hovoria si čo zažili. Ak je pohromade veľa detí, je to určite veľa energie, veľa smiechu, kriku a samozrejme aj očakávania čo daný deň prinesie.

Deti prichádzajú do jazykovej školy Berlitz Bratislava každý deň od pondelka do piatka počas celých prázdnin. Letná škola sa pre nich začína vždy od 8:45. Na deťoch je vidieť, že sa na celý deň veľmi tešia. Niektoré prichádzajú aj skôr, aby si stihli ešte pred vyučovaním vymeniť svoje dojmy a zážitky z predošlého dňa. Pätnásť minút na zvítanie sa a od 9:00 už začínajú s výučbou. Absolvujú tri vyučovacie hodiny s malými prestávkami. Lektor s nimi interaktívnou formou preberá zaujímavú tému a komunikuje s deťmi výlučne v cieľovom jazyku, t.z. iba Anglicky alebo Nemecky. Berlitz metóda, ktorou vyučujeme aj počas letnej jazykovej školy, spočíva práve na princípe komunikácie iba v cieľovom jazyku, kde študent hovorí minimálne 80% z celej komunikácie.

Deti sa učia jazyk ľahšie.

Po veľkej prestávke sa vrhnú s lektorom opäť na preskúmavanie nových tém. Nasledujú opäť tri vyučovacie hodiny s malými prestávkami. V poobedňajších hodinách sa denný program končí a deti pomaly opúšťajú jazykovú školu Berlitz Bratislava. Veľakrát je vidieť, že sa im zo školy nechce. Konzultujú aktuálne témy s lektorom alebo medzi sebou.

Jazykové kurzy pre deti v Bratislave sú dlhoročnou tradíciou jazykovej školy Berlitz. Programy Berlitz Kids & Teens podporujú intelektuálny rozvoj, zavádzajú globálnu perspektívu a môžu zlepšiť budúcnosť vášho dieťaťa. Výskum tiež ukázal, že detstvo je najlepší čas na výučbu cudzieho jazyka. Deti absorbujú s menšími zábranami ako dospelí nuansy jazyka a často sú schopné hovoriť bez prízvuku.

Prečo využiť Letnú jazykovú školu Berlitz?·

  • Výučba a študijné materiály sú primerané veku a schopnostiam detí. Takto sa maximalizuje vzdelávací potenciál.·
  • Náš jedinečný prístup kladie dôraz na komunikáciu, ktorá umožňuje študentom rozvíjať dôveru v nový jazyk, na základe aktívnej participácie. Výučbou v malej skupinke si deti zlepšujú sociálne a konverzačné zručnosti.·
  • Naši certifikovaní inštruktori sú špeciálne vyškolení na výučbu detí. Ich prirodzené jazykové znalosti (native speakers) poskytujú pevný základ pre rozvoj prirodzenej komunikácie, správnej štruktúry viet a prízvuku.
  • Výučba v jazykovej škole Berlitz Bratislava je viac než len učenie sa. Vaše dieťa bude ponorené do kultúry, čo mu umožní zvýšiť jeho kultúrne povedomie, toleranciu a skutočne rozšíriť svoj svet o nové myšlienky.