E-BERLITZ ONLINE KURZY

FLEXIBILITA A ZÁROVEŇ OSOBNÝ KONTAKT S LEKTOROM

Online jazykové kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých. Výučba prebieha prostredníctvom Skype alebo priamej telefonickej linky. Váš lektor, native speaker, vám zavolá kedykoľvek a kamkoľvek si určíte.

Jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina

DETAILY KURZU

• interaktívny rezervačný systém prístupný 24/7
• možnosť nájsť si lektora podľa vašich predstáv
• 30-minútové vyučovacie hodiny s nahratými situáciami, zameranými na vašu prácu
• využívanie virtuálnej tabule na komunikáciu počas výučby a na výmenu súborov
• možnosť rezervácie neodkladných vyučovacích hodín pre rýchlu pomoc pri príprave prezentácie, porady alebo inej situácie v cudzom jazyku
• spätná väzba formou hodnotenia po každej absolvovanej vyučovacej hodine spolu s plánom nasledujúceho telefonického hovoru
• hodnotiaci test zdarma, ktorý určí vašu súčasnú jazykovú úroveň a tej sa následne prispôsobí náplň jednotlivých vyučovacích hodín

Aktuálna ponuka Skype výučby
• 10 telefonických vyučovacích hodín
• lektor – native speaker

Ak máte záujem o konzultáciu alebo ukážkovú hodinu zdarma, kontaktujte nás prosím.

 

Pre viac informácií kontaktujte:
Katarína Boskovičová
Tel.: +421 910 808 101
e-mail: boskovicova@berlitzbratislava.sk

 

berlitzbratislava.sk