Kariérne poradenstvo

60,00 s DPH

 

  • Čo je dôležité pri výbere školy?
  • Aké sú záujmy môjho dieťaťa?
  • Aké sú jeho silné stránky?
  • Aké sú jeho osobnostné vlastnosti?
  • Pre ktoré povolanie má predpoklady?
  • Aký má stupeň kariérnej zrelosti?

V kariérnom poradenstve pracujeme s pozitívnymi emóciami, tie dokážu poukázať na činnosti, ktoré sa dotýkajú vašej vnútornej motivácie a tá vás môže nasmerovať k budúcej profesií. Kariérne poradenstvo dokáže identifikovať vaše potreby, hodnoty, schopnosti, nadanie, záujmy a inteligenciu, ktoré tvoria vašu jedinečnosť.

Poradenstvo prebieha v pohodlí vášho domova a jeho podstatou je vnímanie dieťaťa ako odborníka na svoj život, zodpovedného za vlastné rozhodnutia.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

▫ cena je 60 € s DPH za 90 minút poradenstva

▫ konzultácia prebieha online cez aplikáciu Zoom

▫ poradenstvo je vhodné pre žiakov 8.- 9. tried ZŠ a 3.- 4. ročníka SŠ

▫ poradenstvo prebieha s pedagógom, akreditovaným kariérnym poradcom s viac ako 20 ročnou skúsenosťou vo vedení mladých ľudí
pri ich prvom kroku do sveta práce

▫ poradenstvo je iba v slovenskom jazyku

 

Pre viac informácií kontaktujte:
Johana Hermannová
Tel.: +421 904 845 374
e-mail: hermannova@berlitzbratislava.sk

 

 

MÁTE OTÁZKU?
Vymazať
berlitzbratislava.sk