Online test jazykovej úrovne

Pre zistenie vašej aktuálnej jazykovej úrovne je nevyhnutný online test. V teste je 68 otázok. Pred začatím testu si starostlivo preštudujte pokyny. Je potrebné odpovedať na každú otázku. Za nesprávnu odpoveď sa body neodpočítajú, avšak akákoľvek nezodpovedaná otázka bude označená ako “nesprávna”. Online test je k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine.

Otestovať jazykovú úroveň

Koľko času vám test zaberie?

Test trvá približne 30 – 35 minút. Výsledky sa zobrazia na obrazovke po dokončení testu, súčasne dostanete výsledok na váš e-mail. Kópia výsledkov testu je zaslaná do jazykového centra zvoleného pri registrácii.

Odporúčame testovanie absolvovať v tichom / kľudnom prostredí, aby Vás nikto nerušil, keďže test obsahuje otázky aj na posluch a vaše odpovede sú časovo obmedzené.

ODPORÚČANIE PROGRAMU

Výsledok testu vám ukáže aktuálnu úroveň jazyka podľa stupnice Berlitz. Ak ste na rozhraní dvoch úrovní pomôžeme vám s rozhodnutím na základe vašich konkrétnych potrieb.

BERLITZ jazykové úrovne : 

Technické požiadavky

Pre uskutočnenie testu sa uistite, že váš počítač a pripojenie k internetu spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Pre užívateľov počítačov:

  • Internetový prehliadač ako je Safari, Chrome, Firefox alebo Internet Explorer 10 a vyšší.
  • Podporované OS ako Windows 10, 8, 7 alebo najnovšia verzia iOS.
  • Zvuková karta, externé reproduktory alebo slúchadlá s mikrofónom. Zakážte blokovanie automaticky otváraných okien.

Pre užívateľov inteligentných telefónov a tabletov:

  • Podporovaný mobilný operačný systém: najnovšia verzia iOS, Android alebo Windows Phone.
  • Podporované mobilné prehliadače: najnovšia verzia Safari, Chrome alebo Firefox. Pre ideálne nastavenie testu si prosím po zadaní osobných údajov prečítajte pokyny na úvodnej stránke testu.
  • Najbežnejšie technické problémy, ku ktorým dochádza pri online teste, sú: Vyskakovacie okná sú blokované, sieť je “preťažená” (skúste to v iný čas alebo v inej sieti), brána firewall blokuje prístup k testu.

Testujeme aj Vaše aktívne vedomosti formou telefonického testovania.

Pre viac informácií kontaktujte:
Katarína Boskovičová
Tel.: +421 910 808 101
e-mail: katarina@berlitzba.sk