Prečítajte si referencie, čo o nás napísali dlhoroční študenti

Pri príležitosti nášho 30teho výročia pôsobenia Berlitz na Slovensku, sme sa rozhodli dať slovo našim dlhoročným študentom, ktorým by sme sa chceli poďakovať za ich oddanosť, nadšenie a túžbu po jazykovom vzdelávaní.
Kliknite na obrázok a prečítajte si viac, čo o nás napísali naši dlhoroční študenti.

MÔŽU SA DETI S PORUCHAMI UČENIA NAUČIŤ CUDZÍ JAZYK?

Poruchy ucenia u deti

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu mať s učením sa cudzieho jazyka problém. Ale podľa odborníkov ho dokážu dobre zvládnuť, ak sa zvolí správny spôsob.  Deti majú v porovnaní s dospelými pri učení sa niekoľko výhod – sú ako špongie, doslova nasávajú nové veci veľkou rýchlosťou a s ľahkosťou, keďže nemusia myslieť na to, čo budú variť na večeru, prípadne, na ktorý e-mail ešte musia odpísať. V ranom veku ich zvyčajne […]

berlitzbratislava.sk