NÁŠ PRÍBEH

 

Už ste sa niekedy zamýšľali, odkiaľ pochádza názov Berlitz? Alebo možno len zvedavosť vás vedie k tomu, ako škola, ktorá kedysi ponúkala výučbu jazykov v Spojených štátoch, úspešne narástla do globálnej organizácie, odborníka ponúkajúceho všetko od obchodných seminárov po interkultúrne tréningy, a dokonca aj celý rad kurzov pre deti a tínedžerov.

Už viac ako 145 rokov sme súčasťou sveta a z toho 30 rokov aj na Slovensku.

Je rok 1878 a prvá jazyková škola Berlitz otvára svoje dvere. Náš teraz už známy názov školy pochádza od nášho zakladateľa, Maximiliána D. Berlitz. Keď Maximilián v 18 rokoch emigroval z Nemecka do Spojených štátov, hovoril nielen svojím materinským jazykom, ale aj plynule francúzštinou, latinčinou a gréčtinou. Čoskoro na to bol aj ustanovený profesorom francúzštiny a nemčiny. 

V roku 1878 založil prvú jazykovú školu Berlitz v Providence, Rhode Island, USA.

Náš 1.míľnik: Berlitz metóda

Či už to bolo čisté šťastie alebo predurčenie, klasická metóda “gramatickej prekladovej” metódy učenia sa jazykov rýchlo ustúpila dynamickým a interaktívnym metódam. Maximilian Berlitz najal asistenta, ktorý hovoril len po francúzsky, a hneď si všimol, že tradičné prístupy k formálnej výučbe sú oveľa menej efektívne, než keď študentov povzbudíte, aby od prvého dňa aktívne hovorili cudzím jazykom. 

2. míľnik: Berlitz sa stáva globálnym

Neprešlo dlho a Maximiliánova jazyková škola na Rhode Islande sa stala príliš malou na to, aby uspokojila obrovský nárast dopytu. Otvorili sa ďalšie školy, tentoraz na západnom pobreží Spojených štátov. Potom, v roku 1886, Maximilián presunul sídlo Berlitz do New Yorku a nasledoval ďalší rast, s novými školami zriadenými v Európe: Berlín (1888), Paríž (1889) a Londýn. Ku koncu 19. storočia už Berlitz prevádzkoval takmer 100 jazykových škôl po celom svete.

3. míľnik: Berlitz medzi rokmi 1914 a 1945

Dve svetové vojny 20. storočia tiež formovali osud Berlitz. Keďže každý (mužský) riaditeľ bol povolaný na vojenskú službu, takmer cez noc ich manželky alebo sekretárky prevzali riadenie škôl Berlitz. Bolo to obdobie strachu a úzkostí, ale v niekoľkých mestách sa ženám, ktoré riadili školu Berlitz, podarilo pokračovať v hodinách. Časom sa ukázalo, že viac a viac žien ovplyvňovalo budúcnosť spoločnosti a Berlitz vďačí ich odvahe, rozhodnosti a oddanosti.

4. míľnik: 60. roky – nová, zlatá éra premeny

Pre stále viac ľudí boli 60te roky 20. storočia obdobie rastúceho medzinárodného cestovania. Politický a spoločenský vplyv Spojených štátov tiež posilnil potrebu učiť sa anglicky. Bolo to vtedy, keď Charles Berlitz, viceprezident spoločnosti a vnuk Maximiliána Berlitza, vyvinul viacjazyčné cestovné sprievodcovské príručky Berlitz: pokrývajúce 500 + destinácií v 30 + jazykoch a  tieto príručky čoskoro ovládli svet. Ešte predtým, než tento miniatúrny profesor Berlitz začal svoju kariéru.

5. míľnik: kreslená postavička malý profesor sa stal Berlitz marketingovým symbolom

Bol malý, nosil okuliare, vždy mal úsmev na tvári a niekedy mal ukazovátko v ruke alebo dokonca fajku v ústach. Takmer štvrťstoročie nám malý profesor poskytoval ikonickú tvár Berlitz navonok, nielen na billboardoch, ale aj v učebniciach a brožúrach. Bez ohľadu na to, či ste boli vodičom autobusu v Londýne alebo čašníkom vo Francúzsku, správa bola vždy rovnaká: ponorenie sa do cudzieho jazyka a zároveň zábava vám uľahčí dosiahnutie Vašich jazykových cieľov. Aj keď je teraz už len súčasťou našej histórie, nikdy nezabudneme na malého profesora a stále dodnes  figuruje v niektorých našich učebných materiáloch.

6. míľnik: 1964 – Úplné ponorenie sa do jazykov v spolupráci s McGill University Department of Psychology, Montreal

Berlitz Total Immersion, náš najsofistikovanejší výučbový program, bol spustený v roku 1964. Úplné ponorenie umožňuje našim študentom úplne sa ponoriť do cudzieho jazyka za týždeň odoberie každý študent 60 VH čiže 12 VH denne, pracuje s ním tím 3 až 4 lektorov. Študent chodí počas výučby na obed s lektorom, čize je doslova ponorený do nového jazyka :). Tento prístup umožňuje študentom naučiť sa vyjadrovať nielen v každodenných sociálnych interakciách, ale aj v komplexnejších obchodných a pracovných podmienkach. 

Od samého začiatku je tento intenzívny prístup taký účinný, že nám niektorí študenti povedali, že dokonca začali snívať v novom jazyku. Kliknite na náš nový program, ktorý ponúka 22O VH a naučí vás nový jazyk za 3 az 4 mesiace.

Anglicky alebo nemecky za 4 mesiace

7. míľnik: 1980 – expedícia Sahel slúži ako odrazový mostík pre nadáciu Berlitz.

Medzi rokmi 1988 a 1992 sa tím z Berlitz v Bruseli spojil s niekoľkými neziskovými organizáciami a vydal sa na špeciálnu misiu. Počas ich misie konvoj Land Roverov putoval po púšťach Sahelu s cieľom pomôcť iným. So sebou vzali balíky obsahujúce základné lieky, nepoškodenú potravu a technické vybavenie, ktoré umožnilo vŕtať studne. Predtým nebola táto expedícia bez rizík. Ale s každým stretnutím výraz vďaky vyjadrený obyvateľmi aj deťmi posilnil odhodlanie dobrovoľníkov. 

Aj my v spoločnosti Berlitz podporujeme deti v núdzi od tej doby. V roku 2006 bola založená Berlitz Educational Foundation spolu s Plan International, organizáciou podporujúcou práva detí. Nadácia riadená spoločnosťou Berlitz je skromným príspevkom, ktorým radi prispievame do budúcnosti detí podporou ich cesty vzdelaním.

Aké dobročinné aktivity si získali naše srdcia na Slovensku

8. míľnik: výučba cudzích jazykov pre deti od roku 1982

Už roky Berlitz International uľahčuje výučbu jazykov detí pomocou prispôsobených aktivít a materiálov. Berlitz Kids&Teens materiály  boli vyvinuté pre rôzne vekové skupiny a sú ideálne na použitie v každodenných situáciách.

Berlitz taktiež vyučuje aj študentov a deti so špecifickými učebnými potrebami, naši skúsení lektori poskytujú personalizované vzdelávanie bez ohľadu na to, či ide o dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu a iné poruchy učenia, či ďalšie poruchy, ktoré negatívne ovplyvňujú učenie detí ako ADHD, ADD.

Ponúkame aj letné prázdninové kurzy či denné online campy a pripravujeme mladých študentov a deti na medzinárodné jazykové skúšky. 

Kurzy pre deti a mládež

9. míľnik: Berlitz v ére digitech

Každé desaťročie prináša rôzne trendy, výzvy a vývoj. S čoraz väčším množstvom techniky zavádzaných do domácností a kancelárií v 21. storočí sú naše online kurzy inovatívne a pohodlné. Obsah a cieľ online výučby je od samého začiatku identický s prezenčnou výučbou. 

Online only native speakers

10. míľnik: Berlitz na Slovensku

História jazykovej školy Berlitz na Slovensku sa začala písať už v roku 1994. Od 1. júla 2015 je Vzdelávacie centrum Berlitz Bratislava franšízovým centrom prevádzkovaným takmer rovnakým manažmentom ako pri jeho vzniku. 

Našu činnosť sme obohatili počas desaťročí, takže okrem výučby jazykov pre deti a dospelých teraz ponúkame aj široký výber kurzov relevantných pre business, obchodné semináre a interkultúrny tréning.

Ste pre nás dôležitý a ak je niečo, čo nás naozaj motivuje, je to vidieť vás uspieť a počuť ako ste nadobudli jazykové sebavedomie v cudzom jazyku.

Čo nás napísali naši dlhoroční študenti

 

berlitzbratislava.sk