MÔŽU SA DETI S PORUCHAMI UČENIA NAUČIŤ CUDZÍ JAZYK?

Poruchy ucenia u deti

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu mať s učením sa cudzieho jazyka problém. Ale podľa odborníkov ho dokážu dobre zvládnuť, ak sa zvolí správny spôsob.  Deti majú v porovnaní s dospelými pri učení sa niekoľko výhod – sú ako špongie, doslova nasávajú nové veci veľkou rýchlosťou a s ľahkosťou, keďže nemusia myslieť na to, čo budú variť na večeru, prípadne, na ktorý e-mail ešte musia odpísať. V ranom veku ich zvyčajne […]

berlitzbratislava.sk