PREČÍTAJTE SI REFERENCIE, KTORÉ O NÁS NAPÍSALI DLHOROČNÍ LEKTORI

30 rokov spolupráce a kvalitného vzdelávania na Slovensku:

Výročie je vždy dôvodom na oslavu, zvlášť keď ide o 30 rokov úspešnej činnosti Berlitz na Slovensku. Pre našu jazykovú školu je to nielen príležitosť na spomínanie, ale aj na poďakovanie všetkým, ktorí nám počas tohto obdobia pomohli a pomáhajú dosiahnuť naše ciele. 

Na prvom mieste sú určite lektori, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou nášho tímu. Ďakujeme im za ich oddanosť, nadšenie a profesionalizmus.

Jozef C. / 22 rokov v Berlitz, lektor nemeckého a holandského jazyka

V Berlitz som už 22 rokov. Preto niekedy dostávam otázku, či to nie je príliš dlho, či táto práca nie je monotónna a či sa nenudím. Moja odpoveď je vždy rovnaká: nie, vôbec nie. A na vysvetlenie vždy doplním: všetci klienti/študenti sú rôzni. Jeden je starší, druhý je mladší. Jeden je riaditeľ, druhý je zamestnanec. Jeden je študent, druhý je žiak. Sú to ženy, dievčatá, muži, chlapci. Každá študentka alebo každý študent je však jedinečná alebo jedinečný a vyžaduje si osobitný prístup. A práve preto ma táto práca baví rovnako ako pred 22 rokmi. Nie je to iba práca pedagóga, ale aj práca s ľuďmi po všetkých stránkach. A navyše, ako bonus: pracujem so skvelými kolegami/priateľmi, z ktorých to niektorí so mnou „ťahajú“ rovnako dlho alebo ešte dlhšie ako ja a s ktorými som v práci, ale aj mimo nej, strávil mnoho krásnych chvíľ…

Takže, vivat Berlitz, aspoň ďalších 30 rokov!

Karin H. / 8 rokov v Berlitz, lektorka nemeckého jazyka

I can hardly believe that I have been with Berlitz Bratislava for 8 years. Time has flown by. From the very beginning I have felt very comfortable in the extremely friendly and at the same time professional atmosphere.

I love dealing with a wide variety of people, be its differences in age, profession, or background.
It is so enriching and I always learn something new with every new student. What I like best about working with the Berlitz team is the great flexibility and absolute focus on the needs of the students, which makes it easy for us teachers to support them in achieving their language goals.
No wonder that Berlitz Bratislava has been around for 30 years! I congratulate you all and look forward to the next few years together!

Robert Š. / 13 rokov v Berlitz, lektor anglického jazyka

Chcel by som Berlitzu srdečne zablahoželať k 30. výročiu pôsobenia na Slovensku a k úspešnej ceste, ktorú za tú dobu prešiel 😊Teším sa, že mám možnosť byť už viac ako tretinu tohto obdobia súčasťou teamu, vďaka ktorému mnoho študentov dosiahlo svoje ciele a objavilo možnosti, ktoré im cudzie jazyky prinášajú. Dosiahnuť spomínané sa podarilo najmä vďaka profesionálnemu a ľudskému prístupu, ktorý je Berlitzu vlastný. Verím, že aj v nasledujúcom období sa bude Berlitz tešiť minimálne takému úspechu ako za uplynulé dekády.

Boris K. / 11 rokov v Berlitz, lektor anglického jazyka

S Berlitz spolupracujem veľmi rád, cením si podporu office a taktiež zaujimavých klientov, ktorých mám skrze našu spoluprácu možnosť spoznať a vyučovať. Podľa mňa fungujeme v skvelej symbióze. Moja 11-ročná loajalita voči firme a značke hovorí za všetko. Ďakujem za doterajšiu spoluprácu a teším sa, že bude pokračovať, ako dúfam, ešte veľmi veľa rokov 🙂

Jana K. / 11 rokov v Berlitz, lektorka nemeckého jazyka

Zusammenarbeit mit Berlitz, was ich schätze: 

  • wie wir alle an einem Strang ziehen,
  • wie wir uns gegenseitig unterstützen und respektvoll kommunizieren,
  • wie wir auch in schwierigen Situationen lösungsorientiert zusammen arbeiten,
  • wie wir den Einsatz kreativer Ideen im Unterricht unterstützen, 
  • wie wir alle motiviert sind, dem Lernenden das Beste zu geben und an seine Bedürfnisse eingehen, 
  • Freiheit bei der Wahl der Stundenform (ob viertuell oder in Präsenz),
  • systhematische Qaulitätskontrollen der Lehrenden,
  • Erleichterung bei der Administrative dank dem online-Stunden-System,
  • wie wir uns – als Team – vertrauen.

Für meine Lernenden bin ich eher eine Begleitende ihres Lernprozesses. Die klassische Lehrerrollen, die oft als autoritär galten, sind überleben. Berlitz steht diesem Unterrichtsansatz offen und heißt ihn willkommen. Ich fühle mich daher frei und bin dadurch regelrecht kreativ in meinen Stunden. Und das fühlen die Lernenden und kommen gern zum Unterricht. 
Berlitz ist für mich: wenn die Professionalität der Sprachleidenschaft begegnet. Ich arbeite hier sehr gern.

Slavica P. / 7 rokov v Berlitz, lektorka anglického a srbského jazyka

Since I moved to Slovakia, my cooperation with the Berlitz team has been an amazing career journey. This team of professionals continuously provides invaluable advice, encourages open communication, and promotes diversity. Their passion and commitment to excellence have been a true source of inspiration not only for me but for all of us, colleagues and students alike. My dear Berlitz Team, warmest congratulations on 30 years of growth and success.

Wishing you a happy anniversary and all the best 😊

Ryan M. / 5 rokov v Berlitz, lektor anglického jazyka

Ever since I began working with Berlitz in September 2019, I have learned an innovative way of mentoring, training, and teaching. One that is both enjoyable and practical. Thus, Berlitz is in my opinion unsurpassed in its field. Probably the world’s number one provider of language instruction. Over the last 5 years, I have had the chance to engage with a wide variety of clients from different backgrounds and industries. Indeed, I have learned as much as the clients in this period. Whatever your language goals, with Berlitz you will get there.

Berlitz offers an extensive assortment of Business English, General English, and other key communication courses. Moreover, these courses are flexible, specialized, and always feature the utmost of Berlitz excellence. For those who merely want to brush up on their English, or professionals who want to achieve the gold standard in Business English language proficiency. Whatever language you choose, Berlitz is unmatched

Jana M. / 16 rokov v Berlitz, lektorka anglického jazyka

Hello language lovers! Still wondering why Berlitz school should be your first choice? Let me tell you why I have been satisfied for so many years. I’ve been with Berlitz for 16 long years and it feels like yesterday when I joined the club :}  One of the things I have always appreciated about Berlitz is the great flexibility,  independence  and professionalism offered to tutors and their clients.As a teacher,  I made the most of it and have gone to discover new countries, have met new people and have  taught  for various schools. As great as it  has been, I have always found my way back home and back to Berlitz where I knew I would be taken on board again and given the opportunity to share my knowledge with another bunch of motivated  students. Berlitz supports, motivates and teaches! 

Jurgen G. / 6 rokov v Berlitz, lektor nemeckého a talianskeho jazyka

Since 1 March 2018 I have the luck to work as lektor for a marvellous and well structured company like Berlitz. After 6 years, and over 5000 teaching hours, I can confirm that this was the best decision of my life. I like particulary the learning cycle method, it Works!  I appreciate the way how my students, without exception, takes part entusiast to the lessons. Foreign languages are the best investment we can do in our life, this is not only a slogan, this is my personal experience.

Alex B. / 16 rokov v Berlitz, lektor anglického, srbského, chorvátskeho jazyka

Throughout my enduring journey with Berlitz, I am profoundly thankful not merely for the opportunity to display my talents and diligence, but for the invaluable trust and unwavering support bestowed upon me in embracing my authentic self.  While work undoubtedly holds significant importance in our lives, it is the individuals we encounter who sculpt our character, and the nurturing support and affection we receive propel us towards the realisation of our true purpose. Looking back, If I could share some final words of advice with that kid nervously heading into his Berlitz interview 16 years ago, fearing he might fail, I’d give him a playful wink and say: “Hey, relax, just be yourself and you’re in for a treat!”

Branislav Ch. / skoro 30 rokov v Berlitz, lektor slovenského a ruského jazyka

Naša spolupráca s Berlitz začala, keď sa na Slovensku rozbiehal a trvá s malou prestávkou dodnes. A keďže sa jedná o tridsiate výročie, rád by som sa pri ňom zviezol a tváril sa ako tridsaťročný tiež. Jednoducho s Berlitz človek mladne:-) Som rád, že som mohol stráviť dlhé roky zaujímavej spolupráce práve tu. Taktiež si cením, že som tu stretol vynikajúcich ľudí, s ktorými mám vzťahy, ktoré sú viac, ako len tie bežné pracovné.

Ivet A. / 8 rokov v Berlitz, lektorka nemeckého, slovenského a českého jazyka

Je neskutočné, ako ten čas letí. Ja som sa už akosi prekĺzla do dôchodku a nie a nie v ňom ostať. Musím priznať, že ma táto práca veľmi baví, nikdy som lepšiu nemala. Tá sloboda a manažovanie si voľného, či pracovného času, je na nezaplatenie. Teraz trošku zavtipkujem, ja hovorím, že keď ráno otvorím oči, už som v práci. A ak sa rozhodnem, môžem učiť aj zo severného pólu, pokiaľ tam je internet alebo z lietadla, ak práve niekam letím. Úžasná sloboda bez strachu, zo straty kontaktu s manažmentom, či rozvrhárkou. Nájdu si ma všade 😉😂 Prakticky máme kontakt s celým svetom a aj medzi sebou, hoci sa nevidíme osobne tak často, ako by sme si želali. Je medzi nami zvláštne a dosť silné puto a to je úžasné.

Matthew B. / 8 rokov v Berlitz, lektor anglického a talianskeho jazyka

As I reflect on the past eight fulfilling years as a Language Instructor with Berlitz, I am struck by the remarkable journey we have shared. What began as a professional engagement swiftly evolved into a warm and enduring relationship, both with the institution and the vibrant community it fosters. Throughout this time, whether at the Berlitz school, within the corporate buildings of international companies, or through various online platforms, our bond has remained strong.
Throughout my 25-year career teaching English as a second language, my tenure at Berlitz stands out as the pinnacle of my experiences. The emphasis on educational excellence and client satisfaction is unparalleled, setting Berlitz apart as a beacon of quality in the realm of language instruction. Unlike some other institutions that prioritize extracurricular activities over educational substance, Berlitz remains steadfast in its commitment to providing genuine value to its clients, making learning the primary focus.
What truly sets Berlitz apart is its unwavering dedication to the educational journey of each learner. Beyond traditional classroom settings, Berlitz cultivates a holistic approach to language acquisition, integrating cultural immersion and real-world application into every lesson. This comprehensive approach not only enriches the learning experience but also ensures that students develop practical language skills that transcend the classroom. As I look back on the countless hours spent teaching in various locations and through diverse platforms, I am filled with gratitude for the opportunity to be part of such a dynamic and forward-thinking institution. The friendships forged, the knowledge shared, and the countless moments of growth have left an indelible mark on my professional and personal life. Here’s to many more years of collaboration, growth, and shared success with Berlitz, where the pursuit of excellence in language education remains our guiding principle.

Mária H. / 3 roky v Berlitz, lektorka anglického a španielskeho jazyka

S jazykovou školou Berlitz spolupracujem už tri roky. S príchodom nového roka som s veľkým entuziazmom vstúpila aj do roka štvrtého. Od samého začiatku našej spolupráce mi bola ponúknutá veľká profesionalita spojená s ústretovosťou, ktorá sa odzrkadlovala v každodennej komunikácii. Práve komunikácia zohrávala a aj naďalej zohráva veľmi dôležitú úlohu v našej spolupráci. Pri začatí všetkých typov kurzov počas ich trvania až po záver, bola zabezpečená nepretržitá profesionálna podpora navyše, sprevádzaná ľudským a prívetivým prístupom celého Berlitz tímu. Riešenia akýchkoľvek problémov sa vždy stretli s porozumením zo strany kolegov a kolegýň čím sme si vytvorili veľmi príjemný pracovný ale aj priateľský vzťah. Svoju prácu v jazykovej škole mám veľmi rada a cením si každú ponúknutú príležitosť s ktorou som sa počas môjho pôsobenia stretla. Veľmi rada by som v spolupráci pokračovala nakoľko mi Jazyková škola Berlitz ponúka nielen profesionálny rozvoj, ale aj čas strávený v príjemnom kolektíve. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


berlitzbratislava.sk