UČIA SA DETI CUDZIE JAZYKY INAK AKO DOSPELÍ? V TOMTO SÚ ZÁSADNÉ ROZDIELY

Úspešný americký obchodník a autor niekoľkých bestsellerov je presvedčený, že deti sa učia rýchlejšie ako dospelí, pretože sa ešte nenaučili báť. Platí to aj pre cudzie jazyky? Ako sa ich učia deti a ako dospelí?

Vo všeobecnosti sa verí, že čím skôr sa začne s výučbou cudzieho jazyka, tým ľahšie to ide. Je pravda, že deti sú ako špongie a prirodzene do seba nasávajú všetko, čo sa okolo nich deje. Ak napríklad sledujú rozprávku v cudzom jazyku, akoby automaticky si zapamätávajú niektoré slovíčka. Pozrite sa s nami, aké sú základné rozdiely medzi učením sa detí a dospelých.

ROZDIELNE DÔVODY UČENIA SA CUDZIEHO JAZYKA

Motivácia, ktorá nás ovplyvňuje pri rozhodovaní o tom, aký jazyk sa budeme učiť, býva u každého iná. U dospelých vždy prevláda konkrétny dôvod, pre ktorý sa rozhodnú prihlásiť na kurz do jazykovej školy – kvôli práci, chuti cestovať, novému členovi rodiny, ktorý hovorí iba cudzím jazykom… Sú motivovaní. No pri deťoch sa pre jazykový kurz rozhodnú rodičia. To však neznamená, že deti sa cudzí jazyk naučia rýchlejšie či pomalšie, výrazne to však ovplyvňujú mnohé faktory. „Najdôležitejšími sú motivácia, spôsob, akým je vzdelávanie koncipované, a pedagogické schopnosti lektora,“ hovorí naša študijná poradkyňa pre deti Johana Hermannová.

PRI UČENÍ DETÍ JE DÔLEŽITÝ PRÍSTUP

Práve preto je dôležité, aby forma a obsah jazykového kurzu boli pre deti atraktívne. „Ak sú deti zaujaté, do jazyka sa takpovediac ponoria a učia sa ho ľahko,“ potvrdzuje skúsenosti z praxe Johana Hermannová. A platí to aj naopak, pokiaľ im systém vzdelávania či jeho obsah nevyhovujú, znižuje sa ich sústredenie, a tým aj progres v učení.

Nám sa veľmi osvedčili minikurzy na rôzne témy. Ak dieťa inklinuje napríklad k prírode a svetu zvierat, na minikurze získa nielen slovnú zásobu z oblasti, ktorá ho baví, ale aj schopnosť hovoriť. Teda tvoriť vety správnym spôsobom.

Kým dospelý vie, prečo sa cudzí jazyk učí, dieťa zvyčajne netuší, aký dôležitý bude v jeho živote. No aj pre dospelého je dôležité udržať si pri učení správnu mieru motivácie. Tá generuje nielen dôvod, prečo sa jazyk učí, rovnako však aj štruktúra a obsah kurzu a spôsob jeho vedenia.

DETI MÔŽU MAŤ PRIRODZENÝ PRÍZVUK

Ďalší rozdiel pri učení sa cudzieho jazyka medzi deťmi a dospelými je v schopnosti získať prirodzený prízvuk. Je dokázané, že ak deti učí lektor, pre ktorého je vyučovaný cudzí jazyk materinským – hovorí teda s dokonalým prízvukom – prirodzene ho získa aj dieťa. No čím viac má rokov, tým slabšia je táto schopnosť. U dospelých je veľmi nepravdepodobné, že by používali cudzí jazyk bez „ozveny“ prízvuku svojej materčiny.

„Je výhodné, ak sa dieťa začne učiť cudzie jazyky už v ranom veku. Dokonca ešte ani nemusí poznať abecedu. Ak je výučba stavaná ako prirodzená a zaujímavá hra, dieťa prenikne do cudzieho jazyka prirodzene a bez strachu. A rovnako tak ho bude aj používať,“ uzatvára naša odborníčka na vzdelávanie detí.

berlitzbratislava.sk