BUDÚCNOSŤ JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA: JAZYKOVÉ KURZY ONLINE

budúcnosť jazykového vzdelávania

Počet ľudí, ktorí vyhľadávajú online jazykové kurzy, sa za posledních päť rokov značne zvýšil a ďalší rast sa očakáva počas najbližšej dekády.
Podľa správy spoločnosti Meticulous Research sa predpokladá, že globálny trh s online jazykovou výučbou do roku 2025 vzrastie o 13,1%.

Aj keď tieto údaje naznačujú nárast počtu ľudí, ktorí sa chcú učiť jazyk, naznačuje to aj to, že ľudia sa čoraz častejšie rozhodujú pre štúdium jazyka online v porovnaní s tradičnými face-to-face jazykovými kurzami. Existuje niekoľko dôvodov, prečo k tejto zmene dochádza.

DIGITÁLNE OSVOJENIE

Dôvod pre posun v popularite online jazykových kurzov je jednoduchý: viac ľuďom vyhovuje pohodlnosť využívania technológií. Keďže smartfóny a inteligentné technológie sa dostali do rúk väčšiny obyvateľstva, ľudia sa cítia čoraz pohodlnejšie pri využívaní online priestoru. Stigmy a mýty, ktoré obklopujú online jazykové vzdelávanie a online štúdium všeobecne, začínajú ustupovať.

VYLEPŠENÁ ONLINE TECHNOLÓGIA

Nielenže sú ľudia pohodlnejší pri využívaní technológií, ale spoločnosti poskytujúce jazykové kurzy tiež ponúkajú lepšie online jazykové kurzy. Čím viac študentov sa chce naučiť jazyk online, tým viac si to jazykové spoločnosti všimli a vložili zdroje do vytvorenia väčších online portálov pre študentov. Toto zahŕňa:

  • vytvorenie rozvrhu online
  • online podpora
  • meranie progresu
  • dostupnosť učebných materiálov online

CENOVO DOSTUPNEJŠIE KURZY

Online jazykové kurzy poskytujú cenovo dostupnejšiu možnosť pre väčšinu študentov. Sú vo všeobecnosti dostupnejšie, ale existujú však aj úrovne online jazykových kurzov, ktoré ich robia ešte dostupnejšími. V prípade online jazykových kurzov majú študenti zvyčajne k dispozícii široké možnosti, ktoré im umožnia získať prístup k učebným materiálom a učiť sa sami, kdekoľvek im to vyhovuje. Toto všetko ponúka veľmi dostupnú možnosť začať sa učiť nový jazyk.

FLEXIBILNÝ ROZVRH HODÍN

Viac ako čokoľvek iné priťahuje stále viac študentov flexibilita online jazykových kurzov. Na rozdiel od tradičných tried, ktoré poskytujú špecifický počet tried a rozvrhov tried, online jazykové kurzy ponúkajú celý rad možností. Vzhľadom na povahu výučby online poskytujú tieto jazykové kurzy tiež možnosť učiť sa z rôznych miest, čo študentom umožňuje mať hodiny podľa svojho rozvrhu a podľa svojich časových možností. Ak sa chcete dozvedieť viac o výučbe jazyka online alebo sa prihlásiť na online jazykovú triedu, kontaktujte nás v Berlitz Bratislava.

 

berlitzbratislava.sk