JE MOŽNÉ NAUČIŤ SA CUDZÍ JAZYK ZA TÝŽDEŇ?

naučiť sa jazyk za týždeň

Ovládať cudzí jazyk dnes nie je len výhoda, ktorá sa hodí napríklad na trhu práce, ale absolútna nevyhnutnosť. Poznáme spôsob, ako sa naučiť anglický alebo akýkoľvek iný jazyk naozaj efektívne a expresne rýchlo.

Google vie kadečo. Napríklad aj to, že túžbou ľudí je naučiť sa jazyk rýchlo a ľahko alebo naučiť sa cudzí jazyk za 30 dní či dokonca za 2 týždne. Jednoducho sa potrebujú naučiť hovoriť inou rečou za krátky čas. Dôvody majú možno rôzne, ale cieľ je rovnaký.

S našou jazykovou školou je tento cieľ reálny a dosiahnuteľný. Za týždeň sa môžete zlepšiť vo vybranom cudzom jazyku o jednu úroveň, takže po pár dňoch intenzívneho štúdia zvládnete napríklad pracovný obed, prezentáciu či konverzáciu s budúcimi svatovcami z cudziny. A pritom teraz ani nemusíte vyjsť z domu, pretože môžete študovať online.

AKO SA NAUČIŤ CUDZÍ JAZYK ZA ČO NAJKRATŠÍ ČAS?

Naopak to, čo treba, je ponoriť sa do jazyka. Náš kurz Úplné ponorenie je unikátom a po celom svete ho absolvovali aj také celebrity ako Jaromír Jágr, Meryl Streep či Antonio Banderas. „Špeciálny Berlitz kurz Úplné ponorenie bol vyvinutý v spolupráci s Institute of Psychology na McGill University Montreal v Kanade s cieľom vyťažiť z výučby maximum, teda čo najviac zlepšiť hovorený prejav v cudzom jazyku za čo najkratší čas,“ vysvetľuje naša Denisa Baranovičová.

AKO TO VYZERÁ, KEĎ SA CHCETE NAUČIŤ CUDZÍ JAZYK RÝCHLO A ĽAHKO?

Štruktúrovane, premyslene a efektívne. Celých našich 60 vyučovacích hodín je rozdelených do piatich dní a sú špeciálne navrhnuté do denného rozvrhu tak, aby ste boli skutočne ponorený v cudzom jazyku. Zlepšovať jazykové schopnosti vám pomáhajú dvaja až traja lektori.

Aj váš deň extra intenzívneho jazykového kurzu sa môže začať novou slovnou zásobou na tému podľa aktuálnej úrovne vašej znalosti jazyka. Nové slová a výrazy sa v konverzácii v priebehu dňa použijú nespočetnekrát. Dokonca aj počas obeda, keď budete s lektorom konverzovať v jazyku, ktorý sa práve učíte.

JE PRÍSTUP LEKTORA DÔLEŽITÝ?

Okrem unikátnych študijných materiálov je sila kurzu Úplné ponorenie aj v tom, že je na zodpovednosti celého tímu lektorov neustále sledovať, čo študentovi ide lepšie a čo menej. Následne musí prispôsobovať konverzácie tomu, aby sa prípadné slabšie stránky slovnej zásoby posilňovali. „Sme totiž presvedčení, že ak sa niekto nevie naučiť cudzí jazyk, nie je to len jeho chyba, tá môže do veľkej miery ležať na pleciach jazykovej školy a jej lektorov,“ tvrdí Denisa Baranovičová. Preto u nás nenechávame nič na náhodu.

AKO VEĽMI JE DÔLEŽITÁ JAZYKOVÁ ÚROVEŇ?

Nielen na začiatku, ale aj na konci kurzu sa robí test. Ten vstupný slúži na presné zhodnotenie aktuálnej znalosti jazyka a presné nastavenie úrovne kurzu v súlade s cieľmi študenta.

Ten druhý je hlavne testom lektorov, či študenta zvládli naučiť to, čo bolo naplánované a dohodnuté, a zároveň je to informácia pre študenta, či úroveň zvládol. Za 25 rokov pôsobenia Berlitz na Slovensku každý absolvent tohto jazykového kurzu urobil výsledný test minimálne na 75 %,“ konštatuje Denisa Baranovičová.

A čo nasleduje po teste? Zaručené jazykové sebavedomie či rozprávanie bez oveľa menšieho strachu. A zrejme aj chuť na ďalší intenzívny kurz. „Máme klienta, ktorý program absolvoval už viac ako desaťkrát, pretože jeho snom bolo žiť a pracovať v zahraničí. Netrvalo dlho a táto túžba sa mu aj vďaka Berlitz kurzu Úplné ponorenie splnila. Dnes svoj sen žije za hranicami Slovenska už tretí rok,“ usmieva sa a teší sa naša Denisa.

berlitzbratislava.sk