ZNALOSŤ JAZYKA ZLEPŠUJE ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ

ZNALOSŤ JAZYKA ZLEPŠUJE ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ

Systém výučby Berlitz je špecifický a zakladá sa na tzv. Berlitz metóde alebo aj priamej, tzv. „direct“ metóde. Postavená je na princípe opakovania viet v cudzom jazyku. Angličtina a nemčina sú v Berlitz Bratislava najčastejšie jazyky, ktoré sa klienti chcú učiť. Stretneme sa však aj s francúzštinou, španielčinou, ruštinou či kórejčinou. Klienti k nám prichádzajú, pretože si chcú zlepšiť svoje jazykové vedomosti kvôli pracovným povinnostiam. Často sa stáva, že nás vyhľadajú preto, aby mohli zmeniť svoju prácu, k čomu však potrebujú vyššiu jazykovú úroveň. S nami tým pádom môžu zmeniť aj svoju životnú úroveň.

Jednou zo špecifikácií Berlitz je, že študentov vzdelávame nielen v jazyku, ale rozprávame sa s nimi aj o kultúrnych rozdieloch. Preto sa po absolvovaní výučby cítia sebaisto a vedia lepšie pochopiť prostredie, v ktorom sa pohybujú. Obľúbenými vzdelávacími kurzami sú individuálne, ale aj mini skupinové kurzy, či už pre deti, alebo dospelých. Kurz Úplné ponorenie (Total immersion®) alebo Rýchlokurz sú veľmi žiadané najmä klientami, ktorí sa potrebujú v krátkom čase zdokonaliť v cudzom jazyku. Medzi veľmi obľúbené patria aj detské kurzy, a to najmä detské letné tábory alebo mini skupinové výučby. Rodičia sú počas vyučovania detí pravidelne informovaní a dostávajú spätnú väzbu, ako sa darí ich dieťaťu a ako napreduje.

Spokojný klient – princíp Berlitz Bratislava

Bez spokojných klientov si nevieme predstaviť fungovanie pobočky Berlitz. Sme preto vždy otvorení spätnej väzbe od klientov, práve tá nás posúva dopredu. Spokojní klienti z nás spravili to, čím sme dnes. Pravidelne preto kontrolujeme kvalitu, či už lektorov, alebo vyučovacích hodín. Nečakaná kontrola na hodine nie je ničím neobvyklým. Ku kvalite prispieva aj dodržiavanie vyučovacieho procesu v podobe certifikovaných vzdelávacích Berlitz materiálov. Tie sa vyvíjajú na princípe Berlitz metódy v Spojených štátoch a tlačia sa na kvalitný papier vo Švajčiarsku. Aj dodržiavaním takejto, zdanlivo, maličkosti sa kvalita vzdelávania zvyšuje.

 

berlitzbratislava.sk